‫کوروش‫ ‫اشپیگل kurosh , spiegel

با درود

‫بنظر میرسد ، یک حرکت ضد تاریخ و عظمت قدیم ایران بصورت هماهنگ دارد

اجرا میشود .

‫رئیس مجلس فعلی جمهوری اسلامی هم مثل نوشته یه آقای شولتز در اشپیگل،

‫همین حرف ها ی ضد کوروش کبیر را قبلاً میزد.

‫خلخالی میخواست تخت جمشید را خراب کند ،

از پانزده سال پیش طرح ساخت و آبگیری سد ‫مجاور آرامگاه کوروش بصورت

ملایم و مداوم پیش میرود . و هرچه به سازمان ملل و ‫یونسکو برای حفظ

پاسارگاد و آثار تاریخی ثبت شده نامه نوشته شد ، بی اثر بود.

‫گو یا بعضی از شرکت کنندگان جشن های دوهزارو پانصد ساله خوششان نیامد

‫که چنین فرهنگی را پذیرا شوند که بانی آن خودشان نبوده اند.

 

‫لطفاً به آنها بگوئید ، عز یز :

 

با خراب کردن تار یخ دیگران عظمت شما بیشتر نمیشود

‫لطفاً ما را ببخشید که مردان بزرگ با تاریخی درخشان داشته ایم ،

 

و حالا شما ‫مردان بزرگ و تکنولوژی درخشان دار ید .

هزینه یه انکار نیاکان ما را خرج چیزهای ‫دیگر کنید.

بگذارید اقلاً به گذشته مان د لمان خوش باشد.

 

‫بازبین

13.44  30.07.2008

/ 3 نظر / 127 بازدید
lili

[دست] آفرین.

کاشانی

پاینده ایران و ایرانی

کوروش

اگر کوروش در زمان ما زنده بود چگونه میتوانست مشکلات ما حل کند