# حقوق_بشر_‫hoghughe_bashar

آزادی حقوق بشر کوروش کبیر

  استوانه آزادی حقوق بشر کوروش کبیر   منشور کورش بزرگ نخستین اطلاعیه ی حقوق بشر در جهان   http://www.aariaboom.com/content/view/400/ http://www.aariaboom.com/content/blogcategory/190/279/ http://www.aariaboom.com/content/view/1511/279/   از : دکترهوشنگ طالع منشور کورش هخامنشی 1. ... 2. ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 382 بازدید