پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

خاک ایران

 خاک ایران  فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیا یی بخاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک  ایران  را تشکیل دهد.  کوروش کبیر
/ 0 نظر / 111 بازدید