خاک ایران

 خاک ایران 

فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیا یی

بخاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات

خاک  ایران  را تشکیل دهد. 

کوروش کبیر

/ 0 نظر / 23 بازدید