کوروش Kurosh

کوروش بزرگ دارای اولین نوشته برای آزادی و حقوق بشر در ‫جهان است، منشور کوروش

دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست