کوروش Kurosh

کوروش بزرگ دارای اولین نوشته برای آزادی و حقوق بشر در ‫جهان است ،منشور کوروش

» شنبه ٧ دی ۱۳۸٧ :: آزادی حقوق بشر کوروش کبیر
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ :: آرامگاه کوروش
» پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧ :: ‫کووروش کبیر
» چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ :: حقوق بشر ‫hoghughe bashar
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: حق و تو " Veto Right "
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧ :: ‫کوروش‫ ‫اشپیگل kurosh , spiegel
» چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧ :: خاک ایران
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: ..دعای داریوش کبیر Kurosh
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: به پرشین بلاگ خوش آمدید